Kuş Bakışı: Dinler

İnsanoğlu ilk çağlarından itibaren tabiatın acımasız şartlarına karşı pek çok yöntem kullanarak mücadele vermektedir. Bu mücadelenin araçları modern çağda; arabalar, silahlar, üretim odaklı makineler, mevsime göre elbiseler, tıbbi ürünler v.s. iken ilkel çağlarda yine tüm bu araç gereçlerin daha ilkel varyasyonlarının yanı sıra bugün pek çok gelişmiş toplumda ana ahlak ve yapıyı teşkil etmeyen bir... Okumaya Devam et →

Reklamlar

Harem

   Harem(haremi hümayun) kelime anlamı olarak “korunan yer” anlamına gelmektedir. Harem sadece sayarda cariye ve hanedan hizmetlilerin barındığı ve eğitildiği “kurum” değil aynı zamanda normal halkında evlerinde bulunan ve kadınların yabancı erkeklerle karşılaşmadan yaşayabileceği alandır. Bizim tarif edeceğimiz, Osmanlı hanedanı haremidir. Öncelikle haremin iki işlevi vardır. Birincisi, padişaha, paşalara, beylere “eş” yetiştirmek diğer görevi ise... Okumaya Devam et →

Saltanat Dedikleri

Türk tarihinde ciddi anlamda kurumsal kimliklere sahip oluşumları barındıran ilk devletler Selçuklu ve Osmanlı’lardır. Yönetme ve yürütme konusunda İranlıların tecrübe ve bilgisinden faydalanan Türk’ler daha vizyon sahibi ve yerleşik hayata adapte olabilecek iç dinamik ve disiplinleri nispeten üretebilmiş olsalar da bazı konular maalesef uzun yıllar oturamadı. Bunlardan birisi de Hanedanlık ve tahta geçiş süreciydi. Genel... Okumaya Devam et →

Son Nefes İktisat

Son Nefes: İktisat Osmanlı ekonomisini düzgün bir şekilde inceleyebilmek için sadece Osmanlı’yı ele almak yetersiz kaldığından bu coğrafyanın 1000 yılını ve keşifleri ele almak çok daha isabetli olacaktır. Osmanlı iktisat sistemi geniş bir etkileşim çerçevesinde oluşmasına rağmen temelde üç ana kaynaktan beslenmiştir. Bunlar eski Anadolu uygarlıkları, Türkistan tecrübesi ve İslam ekonomisidir. Anadolu eski medeniyetlerden bu... Okumaya Devam et →

Son Nefes: Ekber-Erşed

Osmanlı yükseliş devrini ve zirve noktasını Kanuni dönemi ile yaptıktan sonra İç ve dış etkiler sebebi ile bulunduğu zirve noktasından aşağıya doğru hareket etmeye başladı. Bu yazıda merkezi yönetimin zayıflaması ve bunu takip eden olayları kısaca ele alacağız. Kanuni Sultan Süleyman’dan sonra at sırtında sefere çıkıp orduyu kumanda eden padişah sayısı oldukça azdır. Bu hem... Okumaya Devam et →

WordPress.com'da Blog Oluşturun.

Yukarı ↑

WordPress.com' da yeni bir web sitesi oluşturun
Başla